počítadlo.abz.cz
   Naše stromy
    čo, kedy, ako, prečo rezať a rúbať
   Rizikové pílenie    Orezy a ošetrenie    Plošný výrub,
   preprava dreva
   Upratovanie pozemku New!    Zaistenie bezpečnosti    Odborné posúdenie    Povolenie na pílenie    Likvidácia odpadu    Odstránenie
   frézovanie pňov
   Výsadba    Poradenstvo    Havarijná služba    Kosenie trávy, mulčovanie    Ostatné práce
Rychlý kontakt:
Josef Máčala
info@vyrub-stromov.sk
+421 944 155 185

Rizikové pílenie a orez stromov

Firma MACREAL spol. s r. o. pôsobí v oblasti pílenie, rizikového výrubu stromov a údržby stromov od roku 1998.

Našou špecializáciou je údržba, ošetrovanie, spracovanie či likvidácia drevín a trávnatých ploch vrátane kompletného spracovania drevnej hmoty od ťažobných prác až po približovanie, manipuláciu, štiepkovanie konárov či drevných zbytkov až po odstránenie pňov a kompletného vyčistenia pozemku. Využívame najmodernejšie technológie strojov, ktoré nám umožňujú realizácie aj na inak ťažko dostupných miestach pre ťažkú techniku.
 

Naši pracovníci sú absolventi kurzu "Komplexná starostlivosť o dreviny" na Strednej záhradné škole v Mělníku, držitelia certifikátu Európsky arboristov a členmi medzinárodnej arboristické spoločnosti ISA - International Society of Arboricultura.

 
 
Strom, hoci si to mnohí neuvedomujú, je najväčší žijúci organizmus na Zemi, dominanta, ktorá nemá obdoby. Iba rôznych druhov tvorí nepreberné množstvo tvarov a veľkostí . Bol tu dávno pred nami a niektoré exempláre pamätajú doby , kedy ľudia boli na začiatku svojho poznania . Právom si zasluhujú úctu a starostlivosť . Veď povedzme si úprimne , bolo by možné predstaviť si krásu Krajina bezo stromu ? Toho stromu , ktoré je súčasťou prírody , či už vytvára lesné porasty , dlhé aleje pozdĺž ciest , alebo je výraznou solitérne dominantou krajiny . Nechajme stromy hlboko v lesoch či horských údoliach , tie nech si nerušene žijú svoje životy . Poďme sa rozhliadnuť okolo svojich domovov , na záhradách , do našich obcí a miest , všade tam , kde je potrebné spolužitie týchto krásnych a dominantných tvorov s nami ľuďmi a dovoľte nám , aby sme o ne mohli starať či im pomohli dôstojne odísť . Stromy prinášajú významný úžitok pre naše domovy aj obce . Avšak v prípadoch, keď ohrozujú ľudské životy , alebo majetok , sa stávajú nebezpečnými . Príkladnou starostlivosťou o stromy ochránime svoj ​​majetok a súčasne predĺžime ich život