Rizikové pílenie stromov

Vykonávame výrub stromov v priestoroch, kde nie je možné vyrúbať celý strom naraz. Napríklad stromy v hustej zástavbe, v záhradách, stromy, ktoré zasahujú nad elektrické vedenie, strechy či stromy, ktoré sú naklonené,a tým pádom je nutné ich odstránenie.

Výrub sa vykonáva postupným zrezávaním stromu od koruny nadol, vetvy sa spúšťajú na lanách do presne vymedzeného priestoru. V niektorých prípadoch po vyhodnotení rizík používame žeriavy.