Videá

Výrub borovice

Rizikový výrub stromov

Odstránenie pňa, frézovanie pňa

Odstránenie pňa

Výrub stromov, ťažba dreva

Výrub stromov za použitia žeriavu

Výrub stromov, ťažba lesným traktorom

Kosenie trávy a pozemkov

Frézovanie pňov, odstránenie pňov, likvidácia pňov

Frézovanie pňov, odstránenie pňov

Čistenie pozemkov, likvidácia dreva

Kosenie trávy vo fotovoltaickej elektrárni


Kosenie trávy, kosenie pozemkov

Lesná fréza,  likvidácia dreva lesnou frézou, plošné drvenie porastu, výrub, kosenie trávy

Kosenie vo svahu

Štiepkovanie konárov a stromov

Kosenie trávy, kosenie prerastenej trávy

Kosenie trávy, mulčovanie, kosenie trávy

Kosenie trávy pod fotovoltaickými panelmi

Rizikový výrub stromov