Žiadosti o povolenie na pílenie drevín

Ponúkame Vám kompletné vybavenie žiadostí o povolenie k výrubu drevín. Zaistíme terénnu obhliadku, konzultáciu, meranie a zameranie stromov, odborný posudok vrátane zakreslenia a fotodokumentácie. Postaráme sa o to, aby bola žiadosť podaná na úrade so všetkými náležitosťami bez zbytočného odkladu.