Rizikové pílenie pomocou žeriavu

Vykonávame výrub a pílenie stromov v priestoroch, kde nie je možné vyrúbať celý strom naraz.

Napríklad stromy v hustej zástavbe, záhradách, stromy, ktoré zasahujú nad elektrické vedenie, strechy či stromy, ktoré sú náklonené a tým pádom je nutné ich odstránenie. Pílenie sa vykonáva postupným zrezávaním stromu od koruny nadol, vetvy sa spúšťajú na lanách do presne vymedzeného priestoru.

Disponujeme vybavením, s ktorým sme schopní pohybu v korunách stromov aj v tých najnáročnejších podmienkach.