Plošný výrub, preprava dreva

Vykonávame plošný výrub a likvidáciu porastov vrátane kompletného spracovania drevnej hmoty a ekologickej likvidácie konárov, či zvyškov po ťažbe.

Zaisťujeme odkúpenie dreva, manipuláciu, dopravu a iné služby spojené s touto činnosťou po celom Slovensku.