Odstránenie - frézovanie pňov

Pne, ktoré zostávajú po odstránení stromu, odfrézujeme do potrebnej úrovne.

Čo obnáša frézovanie:

  • Frézovanie pňov je najrýchleší spôsob likvidácie pňov, umožňuje odstránenie pňov bez nutnosti kopania.

  • Umožňuje odstránenie pňa až 30 cm pod úroveň terénu pomocou špeciálnej frézy.
  • Disponujeme aj veľkokapacitnou frézou na odstránenie extrémne velkých pňov. V prípade obmedzeného prístupu používame ručnú frézu so šírkou 80 cm.
  • Z pňa zostáva rozdrvená drevná hmota, ktorú je možné odstrániť alebo ju môžete ďalej vyúžiť

 

Cenník frézovania:

Ceny vychádzajú z priemeru frézovaného pňa.

Priemer pňa Cena (bez DPH)

0 - 20 cm

15 €

20 - 30 cm

20 €

30 - 40 cm

25 €

40 - 50 cm

30 €

50 - 60 cm

36 €

60 - 70 cm

42 €

70 - 80 cm

51 €

80 - 90 cm

57 €

90 - 100 cm

63 €

nad 100 cm

dohodou

Cenník je iba orientačný a je platný iba pre väčšie množstvo kusov pňov.

Cenu ďalej ovplyvňuje:

  • Požadovaná hĺbka frézovania (cenník frézovania pňov 20cm pod úroveň terénu)
  • Počet frézovaných pňov (zľava)
  • Priemer frézovaných pňov (meria sa pri zemi v najnižšom mieste)
  • Druh dreviny (tvrdosť)
  • Typ biotopu ( svahová prístupnosť, pôda )
  • Odstránenie drevnej hmoty

 

Trhanie pňov