Lipa malolistá (tilia cordata)
Lipa veľkolistá (tilia platyphyllos)

Lipa – Tilia

 

Stredne rýchlo rastúce stromy s vajcovitou korunou, v starobe až široko vajcovitou, so spodnými konármi výrazne prevísajúcimi až k zemi ( veľmi často aj u lipy srdcovitej a veľkolistej ) Vyznačujú sa výraznou koreňovou, kmeňovou a korunovou výmladnosťou, dajú sa aj pomerne dobre tvarovať. Sú stromami vhodnými pre rez na hlavu a na čapík ( Orez stromov ). Ich drevo je veľmi mäkké a pomerne krehké, v miestach extrémnej vonkajšej záťaže sa veľmi často láme. Lipy sa veľmi dobre vysporiadajú so zásahmi do ich častí a rýchlo tvoria ranové drevo.

Mladé stromy do 15 - 20 rokov sú schopné zaceliť za jedno vegetačné obdobie aj rezné rany s priemerom 20 - 25 mm. Lipy sú stromy sympodiálne sa vetviace, v mladosti však nie je veľký problém založiť a starať sa rezom o korunu s priebežným kmeňom. Veľmi často ju sami prirodzene vytvárajú. Je však nutné čoskoro odstraňovať vzniknuté tlakové vetvenia, tieto miesta sú neskôr veľmi často miestom statického zlyhania. Jediným riešením je odstránenie výhonov vyrastajúcich z jedného miesta a ponechanie výhonov vetviacich sa aspoň v odstupoch po 50 mm. Výmladky vytvorené v korune vytvára veľký počet labilných tlakových vetvení. Tieto vetvenia je nutné rezom usmerňovať, popr. odstrániť celý výhonok. Rez líp možno vykonávať prakticky celoročne. Lipy však nevyžadujú pravidelný rez.

Zaujímavosť:

Vyrastené lipy nie sú významné len pre človeka. Vedľa dubov sú aj lipy drevinou, na ktorej žije veľký počet živočíchov od vtákov a netopierov v dutinách až po rôzny hmyz. V čase kvitnutia navštevuje lipy obrovské množstvo včiel a lipový med sa veľmi cení.