Pajaseň žľaznatý (ailanthus altissima)

Rýchlo rastúci strom s krehkým drevom a guľovitou, vzdušnou korunou, ktorá je tvorená hrubými, málo rozvetvenými výhonmi. Hoci u mladých stromov nie je problém zapestovať korunu s priebežným kmeňom a bez tlakových výhonov, treba tieto prípadné vetvenia rezom korigovať. Regeneračná schopnosť je vysoká. Veľmi dobre a rýchlo zavaľuje rany, ale v ich blízkosti vytvára veľké množstvo výmladkov, ktoré sa môžu ľahko vylamovať. Je preto potrebné ich počet redukovať. Pajaseň je stromom výrazne svetlomilným, ktorého vetvy v dolných partiách koruny nedostatkom svetla veľmi skoro usychajú a ľahko sa lámu. Preto je treba tieto vetvy čo najskôr odstrániť z koruny. Pajaseň disponuje silnou koreňovú výmladnosťou. Koreňové výmladky je potrebné odstrániť najlepšie ešte v bylinnom štádiu ( máj - jún ). Vzhľadom k tomu, že je pajaseň teplomilnou drevinou a rany spôsobené v zime môžu ľahko namŕzať, je lepšie strom ošetriť rezom v čase vegetácie.

Zaujímavosť

Pochádza z Číny, v strednej Európe sa pestuje hlavne v parkoch a záhradách. Listy nepríjemne páchnu ako guma. Je často viackmenný alebo s mladými výhonkami vyrašenými z koreňov.