Vŕba obecná (salix caprea)
Vrba biela (salix alba)

Vŕba

Rýchlo rastúce stromy s krehkým, mäkkým a ľahkým drevom, ktoré sa veľmi ľahko vplyvom vonkajšej záťaže lámu. Rod charakteristický veľmi nízkou schopnosťou opravy poranenia, zato však veľmi rýchlou tvorbou hojivých pletív reagujúcich na vzniknuté poranenia. Vyznačujú sa tiež vysokou pňovou a kmeňovou výmládnosťou( najmä vŕba biela ). Rez možno vykonávať celoročne ! U stromových druhov možno vo výnimočných prípadoch aj silne redukovať korunu, popr. ju odstrániť celú a zapestovať novú zo vzniknutých výhonkov. Tento zásah je však možný vykonať iba v prípade akútneho ohrozenia bezpečnosti prevádzky v blízkosti staticky silne oslabených jedincov a na dobu nevyhnutne potrebnú k získaniu prostriedkov na ich odstránenie a nahradenie novými jedincami. To preto, že sú veľké rezné rany rýchlo napádané drevokaznými hubami, ktoré rozkladajú drevo kmeňov a konárov a výhonky tvoriace sekundárnu korunu rýchlo priberajú a majú tendenciu sa veľmi skoro vylamovať. Veľkou chybou je zosadenie korún vŕb v jednej výške, bez toho, aby bol rešpektovaný ich typ vetvenia. Vždy je nutné redukciu kmeňa vykonať na dostatočne silnú a zdravú postrannú vetvu, ktorá prevezme funkciu terminálu. Najmä v alejách je chybou zosadzovať vŕby v jednej výške. Každá vŕba potrebuje špecifický prístup a musí byť zosadená v rôznej výške podľa potreby. Počas jedného roka po reze sa výška vŕb zjednotí. Najčastejšie sa dosádzajú vŕby biele. Sú stromami vhodnými pre rez na hlavu.

Zaujímavosť:

Silné hnedé ochranné šupiny púčikov odpadajú už v prvých teplých dňoch jari. Kvety (jahňady) sú pokryté hustými chĺpkami, ktoré ich chránia pred mrazom - pre túto mäkkú strieborno-sivú srsť sa im hovorí mačičky. Pružné tenké výhony vŕby bielej slúžia podobne ako vŕby košíkárskej ku prúteným prácam. Pravidelne zrezávané stromy vytvárajú pôsobivé hlavaté vŕby so zhusteným kmeňom, vítané obzvlášť u rôznych druhov vtákov.